Flyplassregler

Flyplassregler

Flyplassen er kun åpen for medlemmer av Drammen Modellflyklubb, og personer invitert av klubben. Gyldig medlemsbevis skal kunne fremlegges. Inviterte gjesteflygere kan fly mot å betale kr. 100,- pr dag dersom de er NLF-medlemmer i en annen klubb. (VIPPS til kasserer: 92618743)

NB: Flyging med gassturbindrevne modeller er kun tillatt etter tillatelse fra styret, og forutsetter som et minimum at piloten har gyldig Flygebevis B-turbin utstedt av NLF.

Flytider:

Mandag kl. 10:00 – 21:00

Tirsdag – fredag kl. 10:00 – 21:00

Lørdag kl. 10:00 – 18:00

Søndag / helligdag kl. 12:30 – 18:00 Flytider gjelder modeller med forbrenningsmotor.

NB: Plassen er helt stengt for flyging Langfredag, 1. Påskedag, 17. mai og 1. Juledag.

Teknisk sikkerhet: Sjekk alltid at modellen er i driftsmessig god stand. Undersøk modellen grundig etter hard landing eller lignende. Ikke fly hvis du er i tvil! Radio på 35mHz skal ha frekvensklype.

Flysikkerhet: Hold deg innenfor flyområdet (se kart ), og fly slik at du ikke utgjør noen fare for andre.

Flyging over depot, biler og hus er strengt forbudt. Vi tillater maksimalt 3 fly i lufta samtidig. Piloter skal kommunisere med hverandre, og gi beskjed om avgang, landing og lavtflyging. Forviss deg om at stripa er ledig før takeoff.

Helikopterflyging skal foregå som annen flyging. Hovring / trening henvises til egen helikopterplass.

Støy: Av hensyn til både oss selv og naboene må vi begrense støy. Alle modeller med forbrenningsmotor skal ha støydemper. Unngå langvarig bruk av full gass. Modeller som støyer for mye kan nektes flydd, og dette er av hensyn til våre naboer.

Orden: Ved ”utelanding” må tråkking i åkeren begrenses mest mulig. Hver enkelt skal fjerne / kaste eget søppel. Plukk opp alle deler etter kræsj slik at de ikke havner i kornet eller dyrene. Større enheter som fuelkanner og flydeler skal du ta dette med deg og kaste lever dette på en gjenvinningstasjon.

NB: For stevner arrangert av Drammen Modellflyklubb kan det bli fastsatt andre regler.

Klubbens regler skal respekteres og følges av alle som bruker flyplassen. Brudd på reglene kan medføre bortvisning fra plassen for kortere eller lengre tid. Dersom du har spørsmål så ta kontakt med noen i styret.

Gassturbindrevne modeller:

Styret har i Flyplassreglementet åpnet for at modeller med gassturbin kan flys i Skoger. Enkel søknad vedlagt dokumentasjon sendes til styret i klubben, og en godkjenning forutsetter at følgende retningslinjer er oppfylt:

- Piloten skal ha gyldig flygebevis B-turbin, utstedt av NLF. - Modellen kan maksimalt veie hhv. 15 kg (fly) / 25 kg ( helikopter ) flyklar. - Piloten skal medbringe brannslukker av CO₂ typen.

Selv om en pilot har fått en generell godkjennelse til å fly gassturbindrevet modell i Skoger, kan styret vedta begrensninger eller inndra tillatelsen ved uforsvarlig flyging / opptreden. Det samme gjelder i perioder med ekstra stor brannfare. Vi minner om at gassturbinflyging skal skje innenfor samme flyområdet (se kart ) og i henhold til alle andre regler som er gitt i Flyplass-reglementet.